Jānis Endzelīns ir Latvijas klasiskās valodniecības pamatlicējs, kura 150 jubileja iekļauta UNESCO 2023. gada svinamo dienu kalendārā.