«Lugu «Zelta zirgs» Rainis uzrakstīja vairāk nekā pirms simts gadiem – un ko viņš dara? Viņš izvēlas sociālu tēmu, tāda tēma nebija rietumu pasakās. Rainis man deva pieredzi, ka varam runāt par sabiedrību un kritiski vērot savstarpējās attiecības kā spraigā šaha spēlē, » savu režijas darbu Raiņa «Zelta zirgu» Leļļu teātrī raksturo režisors Duda Paiva.
Oriģinālais «Zelta zirga» iestudējums Leļļu teātrī ir domāts skatītāju auditorijā 16+ .
Par šī vakara pirmizrādi stāsta Ilze Strenga.