Padziļināta izpratne par moderno materiālu funkcionālajām īpašībām ekstremālās radiācijas apstākļos un to prognozēšana. Tā sauc pētījumu, kas veikts Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūtā kopā ar kolēģiem no Igaunijas. Šis ir viens no pagājušā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē, Latvijas Zinātņu akadēmijas vērtējumā. Pētījums saistīts ar jauna tipa kodolsintēzes reaktoriem, kas nākotnē pasauli varētu nodrošināt ar neizsmeļamu un teju bezmaksas enerģiju uz zemes izveidojot mākslīgu «sauli». Vairāk par to visu pastāstīs Uldis Birziņš.