Kā balvu par veiksmīgu cīņas mākslu Ragnars dod savam dēlam vārdu Bjerns Dzelzssāns. Ella grib iznīcināt atlikušo vikingu pulku, bet Ekberts nolemj vikingiem piedāvāt zemi un nolīgt viņus armijā ar mērķi uzveikt Mersiju. Ragnars noslēdz vienošanos ar Ekbertu. Atelstans atgriežas Kategatā kopā ar vikingiem. Aslauga atbrīvo Torunu.

16+