Viņas mūžs bija tikpat skaudrs kā visai latviešu tautai. Šopavasar svinam dzejnieces Broņislavas Martuževas 90. gadskārtu.