Ēdams siera apvalks un iepakojums, kas bioloģiski noārdās. Pie šāda inovatīva risinājuma strādā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte sadarbībā ar starptautiskiem partneriem. Šobrīd abas tehnoloģijas tiek ieviestas Igaunijas piena pārstrādes uzņēmumā un tuvākajā nākotnē to plānots ieviest arī Latvijas pārtikas uzņēmumos.