Knuts Skujenieks un Inta Bleiere salaulājās 1961. gada 12. augustā. Pēc astoņiem mēnešiem Knutu arestēja. Apsūdzība – pretpadomju aģitācija un propaganda, neziņošana par sevišķi bīstamiem valsts noziegumiem. Latvijas PSR Augstākā tiesa Knutam Skujeniekam piesprieda septiņus gadus stingrā režīma labošanas darbu kolonijā Mordovijas Dubravlagā, 1500 km attālumā no Latvijas. No lēģera Knutam bija atļauts mēnesī nosūtīt divas vēstules. Septiņu gadu garumā Knuts Intai sūta savus dzejoļus, kurus Inta ar rakstāmmašīnu pārraksta. Kopumā vairāk nekā 800 dzejoļus.