Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina veikt putnu balsu audioierakstus. Lai klausītos, sadzirdētu un saprastu, kas mums apkārt mājo!