Salacas labais krasts lielā mērā veidojies tieši kolhoza laikos, bet pēdējos gados ostas apkārtnes vizuālais tēls strauji mainās. Lielsalacas luteriskās baznīcas tornī zvejniekiem laiku vēsta nesen restaurētais gailis, bet pati baznīca slēpj vēl neatminētus noslēpumus.