Zema dzimstība, augsta mirstība, sabiedrības novecošanās un cilvēku vēlme no lauku reģioniem migrēt uz pilsētām vai vispār pamest valsti darba un labākas dzīves meklējumos. Latvijā tā ir samilzusi problēma, kuras sekas nākotnē būs jūtamas arvien vairāk. Patlaban tiek īstenota īpaša valsts pētījumu programma «DemoMig». Tās nosaukums veidots no vārdiem «demogrāfija» un «migrācija», un pētījuma ietvaros reģionos norisinās ideju darbnīcas, lai apzinātu problēmas, ar kurām saskaras iedzīvotāji lauku teritorijās. Pētījuma noslēgumā izstrādās konkrētus ieteikumus rīcībpolitikai. Viena no šādām ideju darbnīcām aizvadīta Līgatnē. Interesējās Vidzemes TV.