Pagodinājuši jaunpiedzimušo "viņi griezās atpakaļ ,teikdami un slavēdami Dievu par visu, ko bija dzirdējuši  un redzējuši./Lk 2,20/

Svētrunas tēma - Jēzus dzimšana mums atklāja mūžigās dzīves perspektīvu: Dievs kļūst cilvēks, lai dāvātu cilvēkam iespēju atgriezties pie Viņa, atrast zaudēto paradīzi,atgūt Dieva bērnu cieņu.«Kļūt kā bērnam» attiecībā pret Dievu ir nosacījums, lai ieietu Dedesu valstībā, tādēļ ir sevi jāpazemina, jātop mazam, vēl vairāk , ir nepieciešams «piedzimt no jauna». /Jņ 3,7/ Jādzimst no Dieva, lai kļūtu par Dieva bērnu.

Svētajā Misē piedalīsies Marijas Magdalēnas draudzes koris un bērnu ansamblis.Dievkalpojumu vadīs un svētrunu teiks bīskaps Andris Kravalis.Dievkalpojuma liturģiskā daļa būs katoļu valodā.