Valdības apņemšanās kompensēt iespējamās Covid-19 vakcīnu blakusparādības iekļauta tajā pašā likumprojektā, kas paredz obligātu vakcināciju vairāku profesiju pārstāvjiem. Kamēr nav skaidrības, ko Saeimas deputāti lems par šo likumprojektu, nav arī apstiprināta mehānisma un kārtības, kā kompensēt blakusparādību ārstēšanu. Šobrīd veselības inspekcijā reģistrēts viens gadījums, kad cilvēks vērsies Ārstniecības riska fondā ar lūgumu atlīdzināt iespējamos Covid-19 vakcīnas radītos sarežģījumus veselībai. Par to plašāk mana kolēģe kolēģe Zanda Ozola-Balode