Lojas ciematā daudzdzīvokļu mājām paredzētais atkritumu laukums ir nevis iekšpagalmā, bet uz ielas.