Kā apziņot iedzīvotājus, ja pilsētā pazudusi elektrība, un kā nodrošināt ielās netraucētu militārā transporta pārvietošanos? Liepājā mācību "Namejs" laikā tika pilnveidota civilmilitārā sadarbība.