Jaunajā pamatizglītības programmas variantā samazināts literatūras stundu skaits, reducējot to uz vienu stundu nedēļā. Kāpēc? Kā to vērtē skolotāji un literāti?