Kad jubileja pārklājas ar citu jubileju, katram no jubilāriem tiek atņemta daļa uzmanības. Tomēr atsevišķās reizēs jubilejas, kas saistās ar tautas gara mantojumu – dziesmu, deju un folkloru – viena otru papildina un pastiprina. Maijā sāksim Latvijas 100gades svētkus, bet mēnesi vēlāk Vācijā risināsies Eslingenas Dziesmu Svētku 70 gadu jubilejas svinības.
Šie pasākumi notiks jūnijā - netālu no Štutgartes, Dienvidvācijā, un diasporas tautieši jau patlaban aktīvi gatavojas svētku norisei. Bet, lai uzzinātu vairāk par vasarā gaidāmo notikumu, gatavošanos tam, kā arī par iespēju tajos piedalīties un atbalstīt, - esam uz „Rīta Panorāmu” aicinājuši Štutgartes latviešu kultūras biedrības „Saime“ vadītāju Lauru Putāni un viņas vietnieci Karīnu Cīgleri.