27. martā un vēl divus pirmdienas vakarus “V.I.P.” ložā visi dalībnieki būs vienas profesijas pārstāvji. Profesijas, kuras  aizsākumi meklējami Senajā Ēģipte un Babilonijā, kur šīs profesijas darba objekts bija liela papirusu ruļļu kolekcija. Veiksmi, intuīciju un prātu pie Uģa Joksta pārbaudīs bibliotekāri. Komandu kapteiņi – Elīna Veļa un Mārtiņš Lagzdons.

Elīna Veļa – komandas kapteine. LBB valdes locekle jau divus termiņus, strādā Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkā, bet pašlaik atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Bibliotēku nozares entuziaste, kura vēlas bibliotēkas padarīt redzamākas un gāzt sabiebrībā valdošos stereotipus par bibliotekāriem.

Gunta Grundmane – kapteines kolēģe LBB valdē. Darbu bibliotēkā sākusi 2006. gadā kā bērnu pasākumu organizatore, bet pašlaik strādā Kuldīgas bibliotēkā kā metodiķe un piedalās Kuldīgas Galvenās bibliotēkas lasītāju diskusiju klubā “Plaukts”, kur katru mēnesi ir kāda noteikta tēma.

Liene Kainaize – kapteines kolēģe LBB valdē. Ogres novada Ciemupes bibliotēkas vadītāja. “V.I.P.” skatās no tā pirmsākumiem un jau sen gribējusi piedalīties arī pati. Grāmatas ir aizraušanās, darbs un hobijs.

Mārtiņš Lagzdons – komandas kapteinis. Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra vadītājs, Kursīšu amatierteātra “Kodols” režisors. Kultūras un bibliotēku cilvēks līdz kaulam, vietējās kopienas patriots. Labprāt apmeklē kultūras pasākumus un tos organizē, iespēju robežās ceļo, lasa grāmatas. Interesē vietējās kopienas vēstures un dzimtas izpēte.

Dace Rempe – ar kapteini ir kolēģi, kaut tiekas pirmo reizi. Uzskata, ka darbs bibliotēkā ir labākais, kas ar viņu noticis, kaut strādā nozarē tikai četrus gadus pēc gadiem, kas pavadīti medijos. Ikšķiles pilsētas bibliotēkas vadītāja. Sevi uzskata par “bibliotekāru  vidējo” – viņai ļoti patīk lasīt grāmatas. Ir četru vislabāko  bērnu mamma.

Mārīte Purmale – kapteiņa kolēģe. Darba stāžs iesniedzas pagājušā gadsimta 70. gados. Īstu pacēlumu darbā piedzīvojusi 90. gadu beigās, kad Viļķenes bibliotēka kļuva par pirmo automatizēto lauku bibliotēku Latvijā un drīz arī izveidoja vienu no pirmajiem sabiedriskajiem interneta pieejas punktiem.