Senāk tā bija ūdens enerģija, ko lieliski simbolizē savulaik Latvijas Republikas grandiozākā celtne – Ķeguma HES. Pašlaik zinātnieki Cietvielu Fizikas Institūtā strādā pie tā, lai elektrību ražotu izmantojot ūdeņradi. Bet RTU tapusi iekārta, kas ir noslēdzošais posms ķēdītē, kurā no govs mēsliem top biometāns jeb degviela automašīnām.