Gandrīz divreiz vairāk bērnu, nekā to paredz deinstitucionalizācijas plāns, pašlaik dzīvot valsts sociālās aprūpes centrā «Teika» – Rīgā. Šāda situācija izveidojusies, Teikas filiālei pievienojot 15 bez vecāku gādības palikušus bērnus no aprūpes centra «Kalkūni» Daugavpils novadā. No vienas puses, sadzīves apstākļi bērniem tagad ir labāki, no otras – tik daudzu bērnu koncentrēšana vienā institūcijā neatbilst labai un mūsdienīgai praksei. Vai tikušas ievērotas bērnu labākās intereses? To tagad vērtē bērnu tiesību aizsardzības uzraugošās iestādes. Plašāk Vita Anstrate.