Tie Krievijas Federācijas pilsoņi, kuri nav ievērojuši likuma prasības un uzturēšanās atļaujas saņemšanai nav pieteikušies latviešu valodas eksāmenam, joprojām to var izdarīt. Arī tad, ja saņēmuši vēstuli ar aicinājumu trīs mēnešu laikā pamest Latviju.