Nākamgad Latvijas zvejnieki vairākas zivju sugas drīkstēs zvejot mazāk un būs arī stingrāki ierobežojumi mencu un lašu piezvejā. Toties brētliņu un Rīgas jūras līča reņģu zvejas apjomi būs lielāki. Ziemeļkurzemes zvejnieki to vērtē pozitīvi. Pasaules Dabas fonds norāda, ka palielinājums ir noteikts pēc zinātnieku rekomendācijām, taču vērš uzmanību, ka situācija Baltijas jūrā neuzlabojas, tāpēc vajadzīgi drosmīgi lēmumi.