Te atrodami ne tikai Āfrikas zināmākie dzīvnieki – nīlzirgi, leopardi, impalas, paviāni un citi –, bet arī reti sastopamie aizsargājamie melnie degunradži un hiēnsuņi. Bet itin visu dzīvnieku iztika, vairošanās un izdzīvošana šeit ir pakārtota upes sezonālajām pārmaiņām. Viena sezona ir labvēlīgāka zālēdājiem, cita – plēsējiem, taču neskartā daba arvien gādā par nevainojamu līdzsvaru šajā Āfrikas smaragdzaļajā Ēdenē. 

12+