Urga un Helēna dosies uz mežu, kur kopā ar mikoloģi Diānu Meieri un viņas uzticamo sēņošanas kompanjonu Hafrenu dabā meklēs dažāda izmēra, krāsu un veidu lapiņsēnes.