Vienu dienu dubļos līdz ceļiem, bet jau nākamo var pavadīt skaistā priežu apaugušā kāpā. Tik dažāds var būt ikdienas darbs mežu resursu monitoringa pētniekiem. Valsts mežizstrādes institūtā Silava tikko beidzies kārtējais cikls Latvijas mežu uzskaitē. Tas nozīmē, ka ir saskaitīti koki, noteikts meža vecums un izmērītas izcirstās teritorijas. Precīzi savāktie dati pētniekiem ļauj secināt, ka mežu platības Latvijā nesamazinās, bet pat nedaudz pieaug. Dienu mežā kopā ar pētniekiem pavadīja arī Anda Boša.