Par pirmajiem vasarniekiem vācbaltiešiem vēl liecina vairākas jūgendstila vasarnīcas, bet ciema centrālā vieta ir veikals Valteru prospekta un Piekrastes ielas krustojumā. Agrāk Valteros visa dzīve ritējusi ap Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību un trim veikaliem, par ko vēsta daudzi nostāsti, tāpat kā par Lielupi. Tagad dzīve rit savrupāk, bet valternieku biedrība cenšas iedibināt jaunas tradīcijas.