1. sērija

Trīs draudzenes Nate, Liesma, Vizma svin savas iesvētības un sapņo par mīlestību un laimi. Liktenis lemj, ka divas no viņām - Nate un Liesma – iemīlas vienā vīrietī, kaimiņu māju saimniekā Ērikā. Ērikam un Liesmai veidojas attiecības, Nate mokās greizsirdībā, tomēr atraida savu seno pielūdzēju Jēci. Bagātais krodzinieks Kārlis bildina Liesmu. Kautrīgais pastnieks Pēteris sastop temperamentīgo Mariju, un šī tikšanās viņam ir liktenīga.      

2. sērija

Liesma cenšas atjaunot attiecības ar Ēriku un uzzina, ka Ēriks sācis satikties ar Nati. Nate nav gatava atteikties no Ērika Liesmas labā. Liesma dodas pie Kārļa un piedāvā viņam apprecēties. Pēteris neglābjami iemīlas Marijā. Krodzinieka Kārļa māte Lūcija iekāro dzirnavas un dara visu, lai dzirnavnieks tās viņai pārdotu. Ēriks uzaicina Nati nākt saimniekot «Noriešos». Lūcija izvēlas galēju rīcību, lai panāktu savu mērķi.