Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja speciālisti ir raduši atjaunot lokomotīves un vagonus. Mākslas darbus, turklāt vēl tik apjomīgus, šeit restaurē pirmo reizi. «Latvijas dzelzceļš» nodevis muzejam ļoti vērtīgas un iespaidīga izmēra gleznas, kuras daudzus gadu desmitus rotāja Meitenes dzelzceļa staciju. Tā jau sen slēgta, un tukšajā ēkā mākslas darbi bojājās un tiem draudēja iznīcība. Tās ir vienīgās lielformāta gleznas, kas saglabājušās no Pirmās Latvijas laikiem, kad daudzu dzelzceļa staciju sienas greznoja speciāli māksliniekiem pasūtīti darbi. Stāsta Judīte Čunka.