Koks tīrumā ir kavēklis, jo mazina jaudīgas lauksaimniecības tehnikas darba ražīgumu un rentabilitāti.  Raugi, romantikai un skūpstiem nav ekonomiska pamatojuma.