Eiropas Savienības dalībvalstu atbildīgie ministri apstiprinājuši vienošanos no 2035. gada aizliegt jaunu ar iekšdedzes dzinējiem darbināmu automobiļu pārdošanu. Izņēmumu attiecinās uz mašīnām, kurās izmanto videi draudzīgu degvielu.