Gandrīz divi tūkstoši cilvēku Latvijā apzināti kā reto slimību pacienti, taču jomas eksperti vērtē, ka to skaits patiesībā varētu būt pat desmitiem reižu lielāks. Process līdz diagnozei līdz šim bijis garš un smagnējs. Taču arī valdības centieni to labot tiek vērtēti atturīgi. Turpina Sabīne Bērziņa.