Deju lielkoncertu ievadīs vairāk nekā četri simti Lietuvas studentu, savā nacionālajā programmā rādot 12 tautas dejas – gan lietuviešu dejas patrona Joza Liņģa populāro puišu  deju ar koka tupelēm  „Pakeltkojs”, gan trīs tautas rotaļdejas un mūsdienu skatuviskās dejas. Lietuvas deju programmas virsvadītāji Vidmants Mačuļskis, Margarita Tomkevičūte un Marīte Rimute Zaleckaite savas valsts stāstu dejā veido kā divu jauniešu mīlestības stāstu, deju kompozīcijās atklājot tikko dzimušas mīlestības attīstību līdz pat precībām.

Kāzu motīvs caurvij arī Igaunijas studentu programmu. Uz kāzām tiek aicināts viss ciems, un igauņiem parasti viesības ir grūti uzsākt. Bet, kad viesi iejutušies, tās nekādi nevar beigties. Šai vakarā ir ne tikai daudz deju un rotaļu, bet arī dziļu skatu un mīlestības. Vairāk nekā divi simti igauņu studentu virsvadītājas Aveli Asberas iecerētajā laukuma uzvedumā aicinās arī skatītājus būt klāt šajā notikumā, rādot  pazīstamās dejas „Ruhnu svīta” un „Velc, Juri”,  populāro  „Auzu Jāni”, kas ir līdzinieks latviešu dejai „Cūkas driķos”, programmu noslēdzot ar igauņu tautas  dejas klasiku – „Tuljaku”.

Latvijas studentu  saimi pārstāvošie septiņi simti dejotāju skatītājus priecēs ar latviešu tautas dejas "zelta fondu”  – Viļa Ozola „Klabdanci” un Irēnas Strodes „Stūru stūriem tēvu zeme”, kas būs koncerta kulminācija.  Svētku virsvadītājs Rolands Juraševskis  deju lieluzvedumā iekļāvis vairākus pirmuzvedumus  - „Diždeju” Viļņa  Birmbauma horeogrāfijā, Guntas Skujas veidotos „Pierīgas dančus”, vecmeistara Ulda Žagatas  deju „Visapkārt Rīgai braucu”. Latviešu dejotāji pirmo reizi svētkos izpildīs arī Taigas Ludboržas azartisko puišu deju „Lecam dancis”, kas būs kā atbilde Jāņa Ērgļa veidotajai liriskajai meiteņu dejai   „Saule brida rudzu lauku”. 11 latviešu deju programma noslēgs „Gaudeamus” tautas deju lielkoncertu, ar „Vilksim košu zelta jostu” motīvu  sapulcinot laukumā visu Baltijas valstu dejojošos studentus.