4. sērija

Viņa un priesteris pavada kopā lielisku dienu. Tās laikā viņš cenšas viņu tuvāk iepazīt, taču beigās tas viņai liek atcerēties mātes bēres un visas apspiestās emocijas. Meklējot mierinājumu, viņa atgriežas baznīcā, taču grēksūdzes uzklausīšana beidzas visai negaidīti.