Pirmdiena, 29. novembris

6. sērija

Sestajā sērijā notiek Bastiana nometnes labiekārtošana, no akmeņiem un māliem uzmūrējot plīti–kūpinātavu. Savukārt no kārklu klūgām tiek pīta grozam līdzīga konstrukcija, kuras nosaukumu un pielietojumu treneris Džo savam skolniekam vēl neizpauž. Darbi iet no rokas, un šajā dienā tiek izgatavoti vēl vairāki mūsu ikdienā pašsaprotami, veikalā nopērkami, bet Bastianam – smagā darbā paša rokām izgatavojami priekšmeti. Diemžēl prieku par dienā paveikto aizēno nakts grūtības.

Otrdiena, 30. novembris

7. sērija

Šīs dienas galvenā tēma ir zivis. Bastians ar savu treneri Džo dodas augstāk kalnos, lai ar dažādām metodēm mēģinātu noķert strauta foreles, kas būtu labs papildinājums viņu pieticīgajai ēdienkartei. Tāpat kā no cūkas drīkstot palikt pāri tikai kvieciens, arī zivis šādos apstākļos ir jācenšas izmantot tik lietderīgi, cik vien iespējams. Tāpēc Džo savam skolniekam ierādīs paņēmienus, kā ne tikai pagatavot zivs fileju, bet arī iegūt vērtīgos taukus no zivs iekšām.

Trešdiena, 1. decembris

8. sērija

Pēdējā treniņu dienā treneris Džo savam skolniekam Bastianam vēlas iemācīt vēl tik daudz, bet laiks skrien vēja spārniem un ir jākoncentrējas uz svarīgāko – orientēšanos bez palīglīdzekļiem un šķēršļu pārvarēšanu, kā arī palīdzības izsaukšanu ārkārtas gadījumos. Dienas izskaņā Bastianam tiek sagādāts tiešām negaidīts pārsteigums, un pat naktsmītne pēdējai naktij mežā ir jāgādā steigā, lai pagūtu pirms tumsas.

Ceturtdiena, 2. decembris

9. (nosl.) sērija

Ir klāt pēdējā diena un laiks pārbaudījumiem, kuros Bastianam būs jāpielieto treniņos iegūtās prasmes, lai nodrošinātu savas četras pamatvajadzības un neiekultos tādās nepatikšanās, kas liktu nekavējoties apturēt pārbaudījumus. Šajā karstajā dienā Bastians pievārēs daudzus kilometrus kalnainajā apvidū, centīsies sagādāt dzeramo ūdeni un pārtiku, kā arī izveidot nometni un iekurt uguni. Vai viss ies kā pa diedziņu? To, kā vienmēr, ar modru aci pārraudzīs treneris Džo.

12+