Padomju režīma operācija «Прибой» jeb «Krasta banga». No Baltijas izsūta vairāk nekā 90 000 «tautas ienaidnieku». Kā deportācijas ietekmēja cilvēku likteņus, noskaņojumu un kādas bija pretestības formas līdz pat atmodai? Vēsturnieks Gints Zelmenis 1:1.