Vai skolu prestižu nosaka tikai skolēnu sekmes centralizētajos eksāmenos un panākumi mācību olimpiādēs? Vai prestiža skola ir laba skola tieši jūsu bērnam un koncentrēšanās uz labām atzīmēm ir svarīgāka par bērna psihoemocionālo stāvokli? Skaidrs, ka neviens vecāks nevēl ļaunu savam bērnam un domā, ka prestižas skolas beigšana ir kā caurlaide veiksmīgai karjerai nākotnē. Taču ne visi, lai arī veiksmīgi nokārtojuši iestājeksāmenus, spēj ilgstoši turēties augsto prasību līmenī.

Par mobinga dažādajām izpausmēm un sekām plašāk vēsta arī LTV Ziņu dienesta filma “Mobings. Izdzīvošanas skola’’, ko varat noskatīties šeit: https://www.lsm.lv/mobings.

Sižets veidots, ievērojot ieraksta laikā valstī noteiktos ierobežojumus un drošības nosacījumus. Tāpat informējam, ka sižetā izmantoti LTV arhīva materiāli. Sargājiet sevi un savus tuvos!