Vairākās pilsētās sākta bēgļu izlikšana no tūrisma mītnēm un līgumu laušana ar tām, atklāj Latvijas Lielo pilsētu asociācijā. Bēgļu pārvietošana saistīta ar to, ka no rītdienas valsts piešķirtais finansējums viena cilvēka izmitināšanai mēnesī samazināts līdz 100 eiro. Tas ir ievērojams kritums, ņemot vērā, ka iepriekš samaksa dienā nedrīkstēja pārsniegt 15 eiro, bet tagad tā iznāk vien virs trim eiro dienā. Privātais sektors par šādu cenu izmitināt cilvēkus tūrisma sezonā nav mierā. Tāpēc ar ukraiņu izmitināšanu saistītās problēmas šodien pārrunātas Latvijas Lielo pilsētu asociācijas sanāksmē, uz kuru tika aicināts arī iekšlietu ministrs Kristaps Eklons. Turpina Vita Anstrate.