Viņas slavenie audzēkņi, balss skolnieki, atzīst, ka viņu skolotāja ar savu augsto profesionalitāti un sirds siltumu palīdzējusi attīstīt ne tikai viņu balss prasmes, bet arī personību. Šodien viņi atvadījās no savas vokālās pedagoģes, Latvijas Mūzikas akadēmijas un Latvijas Kultūras akadēmijas profesores Anitas Garančas. Viņu atceras arī Andrejs Volmārs.