Nākamgad, gadu pirms Latvijas valsts simtgades, Latgalē notiks vairāki pasākumi, saistīti ar pirmā Latgales kongresa simto gadadienu. To gaidot arvien vairāk tiek aktualizēts kultūras mantojums, kurā nozīmīgu lomu ieņem katra Latgales novada atšķirības dzīvesziņā un pasaules redzējumā. Viļakas novada tradīcijas nupat apkopotas folkloras mācību filmā, kas ir ļoti nozīmīgs materiāls folkloras mantojuma turpmākajai saglabāšanai.