Piekrastes vērotāju kustība aktīvi darbojas Eiropā un šogad ar Īrijas koordinatoru palīdzību atceļojusi arī uz Latviju. Kustībā tika iesaistīti Kurzemes jaunieši, kas novēroja Baltijas jūras piekrasti. Iegūtie rezultāti tika prezentēti piekrastes jauniešu forumā Talsos. Vairāk stāsta Talsu televīzija