Par Annas muižas saimnieci Annu Danču un viņas veselīgajām tējām. Krāslavas novada Malnavā katru mēnesi notiek tirdziņš, ko labi var salīdzināt ar Kalnciema kvartāla tirdziņu, protams, ne tik daudz tirgotāju, ne tik daudz apmeklētāju, tomēr rosība un, kas būtiski, novadam raksturīgā kolorīta dēļ, tas kādā topā būtu vērtējams ar lielāko ābolu skaitu. Arī Latgales apceļotāji no Rīgas tur bauda smalku branču, iepērk lauku labumus un kanniņā uz Rīgu ved Latgales lauku alutiņu. Mēs piestājām pie tirgotājas, kura gaumīgi safasētas piedāvāja dažādu ziedu lauku tējas. Dzejnieks Valentīns Lukaševičs piekrita aicinājumam apskatīt, kā aug Annas Dančas tēju augi viņas mājās Annas muižā Salnavas pagastā. Annas Dančas mamma un vecmamma labi zinājušas augu ārstnieciskās īpašības, tas radījis vēlēšanos mācīties par dakteri. Dzīvē tomēr sanācis izmācīties par agronomi, izglītība palīdz iekopt savu ārstniecības augu dārzu, pareizi to kopt un laikā novākt. Šajā Cytaidi latviskais stāstā būs iespēja uzzināt, cik vienkāršas lietas var būt noderīgas, cik daudz pārsteidzoša pašai Annai ir iemācījusi daba, cik veldzējoša var būs silta tēja arī tik karstā vasarā kā šī.