PERSONĀLA ATTĪSTĪBAS POLITIKA

VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2020 - 2022

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA

LTV ILGTSPĒJAS PĀRSKATS 2020

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA PĀRSKATS 2020

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA PĀRSKATS 2017

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA PĀRSKATS 2016

RĪCĪBAS UN ĒTIKAS KODEKSS

VADLĪNIJAS SADARBĪBAI AR TREŠAJĀM PERSONĀM SATURA VEIDOŠANĀ UN REKLĀMAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ

SPONSORĒŠANAS PADOMES NOLIKUMS

SPONSORĒŠANAS PADOMES LĒMUMI 2020

VALDES NOLIKUMS

STATŪTI

LTV SATURA PROFESIONĀLĀS UZRAUDZĪBAS SISTĒMAS NOLIKUMS