Kaspars Odiņš savulaik strādājis par žurnālistu LTV un LNT, ir bijis sabiedrisko attiecību speciālists Aizsardzības ministrijā un Reformu partijas Saeimas frakcijā, kā arī vairāku izdevumu redaktors izdevniecībā “Dienas žurnāli”. Tāpat arī Kaspars Odiņš ir vairāku dokumentālo un mākslas filmu scenārists.  

Kaspars Odiņš atzīst, ka Latvijas Televīzijai ir izšķiroša loma sabiedrības dienaskārtības veidošanā. 

“Latvijas Televīzija informē, izglīto, izklaidē, kā arī mudina iedzīvotājus patstāvīgi domāt un kritiski vērtēt norises. Mans pienākums kopā ar kolēģiem ir nodrošināt atbilstošus apstākļus un iespējas daudzveidīga satura veidošanai dažādām auditorijām, kas iekļauj Latvijas Televīzijas attīstību digitālajā vidē, sadarbību ar Latvijas Radio, LSM.lv turpmāku attīstību, kā arī labvēlīgas, radošas un motivējošas darba vides radīšanu Latvijas Televīzijas kolektīvam.” 

Vienlaikus Kaspars Odiņš vērš uzmanību, ka pandēmijas gadi, karš Ukrainā, izaicinājumi ekonomikā, kā arī gaidāmās Saeimas vēlēšanas rosina auditoriju papildu redzēt un vērtēt notikumus sabiedriski politiskajā, sociālajā jomā, kultūrā un mākslā gan Eiropā, gan pasaulē. “Latvijas iedzīvotāji vēlas saredzēt un sadzirdēt skaidru un kritisku norišu vērtējumu, kā arī dzīves apliecinošu nākotnes vīziju un pārliecību par saviem spēkiem – Latvijas Televīzija spēj to dot.” – pārliecināts Kaspars Odiņš.

Kaspars Odiņš: “Lai pēc iespējas daudzveidīgāk uzrunātu arvien plašāku auditoriju loku, to vidū, bērnus, pusaudžus, jauniešus un mazākumtautības, LTV turpinās attīstīt inovatīvus satura veidošanas formātus un programmu izplatīšanas platformas, tostarp nodrošinot tam nepieciešamo tehnoloģisko risinājumu ieviešanu.” 

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) 4. aprīļa sēdē nolēma ievēlēt Ivaru Priedi par LTV valdes priekšsēdētāju, kas ir bijis līdz šim vienīgais LTV valdes loceklis kopš 2019. gada sākuma, un Kasparu Odiņu par LTV valdes locekli programmu un pakalpojumu attīstības jautājumos.

LTV valdes konkursa nominācijas komisiju vadīja SEPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis, tās sastāvā bija SEPLP locekļi, Pārresoru koordinācijas centra, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta, Rīgas Stradiņa Universitātes un Latvijas Mediju ētikas padomes pārstāvji, kuri darbojas ar balsstiesībām, kā arī Latvijas Žurnālistu asociācijas, Latvijas Televīzijas arodbiedrības pārstāvji un personāla atlases kompānijas pārstāvis, kuri konkursā piedalījās ar novērotāju un padomdevēju tiesībām.