Rezultāti:

Latvijas kods. Latvija šodien_Lemums_2023.pdf


Par dokumentālu īsfilmu izveidi ciklam ‘’LATVIJAS KODS. LATVIJA ŠODIEN" 2023. gads. 

Nolikums: 

Nolikums_Latvijas kods-Latvija šodien_2023.pdf

Pieteikuma veidlapa: 

Pielikums Nr.2_Pieteikuma veidlapa_2023.docx

Tāmes forma:

Pielikums Nr.3_Tāmes forma_2023.docx


­LTV izsludina ideju konkursu

Jauniešu platformai “16plus” tiek meklēts mēneša formāts, kas reizi mēnesī apkopotu un atspoguļotu notikumus Latvijā un pasaulē – sociālo, politisko, kultūras, sociālo mediju un ikdienas dzīvi. 

Mērķis ir auditorijai vieglā, saprotamā un izklaidējošā veidā skaidrot, veicināt izpratni un interesi par procesiem, kas veido ikdienu un nākotni. 

Projekta pamatauditorija: 14 līdz 21 gadi. 

Saturs tiks izvietots platformā “YouTube” un platformā “TikTok”. 

Projekta regularitāte ir 1x mēnesī. 

Projekta estētikai un saturiskajiem uzstādījumiem jāatbilst jauniešu patērētajam saturam minētajās platformās, tam jābūt oriģinālam, pamanāmam un dinamiskam. 

Saturā jāievēro LTV pārstāvētās vērtības, to skaitā politiskā neitralitāte, cieņa un pietāte pret sabiedrības dažādību visās tās izpausmēs. Saturs nedrīkst kalpot nekādiem citiem mērķiem, kā vien konkrētās auditorijas informēšanai, izklaidēšanai, izglītošanai. 

Meklējam saturu, kurā auditorija atpazīs satīru, ironiju un humoru, dažādu mediju un platformu iekļaušanu, platformās izmantotos kodus. Būtiska ir arī auditorijas iesaiste.

Lūgums idejas iesniegt saitē: https://ltv.lsm.lv/lv/satura-idejas-pieteikums.

Pieteikumus gaidīsim līdz 12. septembrim. 

Projekta īstenošanu vēlams sākt šogad, vēlākais 2023. gada pirmajā ceturksnī. 

Iesniedzot projektu, atbilstoši formā aizpildāmajiem laukiem jāiesniedz: 

  • Tā īstenotāji, viņu līdzšinējā pieredze;
  • Projekta apraksts;
  • Struktūras izklāsts;
  • Estētikas / stilistikas paraugs;
  • Plānoto mediju (video, foto, teksta, “TikTok”, “YouTube”, ziņu satura) iekļaušanas plāni;
  • Tāme vismaz par 4 epizodēm;
  • Paredzamais ieguvums auditorijai.

LTV izvērtēs iesniegtos projektus. 

Pēc izvērtēšanas LTV tiksies ar to projektu autoriem, kuru projekti atbilst medija saturiskajiem uzstādījumiem, vērtībām un auditorijas vajadzībām, kā arī pārliecina par projekta dzīvotspēju.

LTV ir tiesības neizvēlēties vairākus projektus vai nevienu. 

Papildu informācijai iespējams sazināties ar satura redaktori Annu Platpīri pa e-pastu: anna.platpire@ltv.lv.


Par dokumentālu īsfilmu izveidi ciklam “LATVIJAS KODS. LATVIJA ŠODIEN” 2022.gads.

Rezultāti:
Latvijas kods. Latvija šodien_Lēmums_2022.pdf