Par koru atlasi valsts SIA “Latvijas Televīzija” rīkotajā konkursā raidījumā „LATVIJA DZIED!"

Nolikums un pieteikuma anketa.