VSIA “Latvijas Televīzija” ir sabiedriskais medijs, kurš ir klāt visos sabiedrībai būtiskajos notikumos. Mūsu mērķis ir izglītot, informēt, izklaidēt un veicināt sabiedrības izaugsmi un radošumu. LTV komanda veido uzticamu, aktuālu un kvalitatīvu saturu Latvijas iedzīvotājiem un piederīgajiem visā pasaulē, un mēs meklējam jaunus komandas biedrus – jo mēs zinām, ka jauni speciālisti un profesionāļi ir vērtība, kas ļaus sabiedriskajam medijam sasniegt jaunu auditoriju.

LTV aicina darbā:
 

Digitālā satura redaktoru platformai 16+ 

Galvenie pienākumi:

 • Ideju ģenerēšana un attīstība atbilstoši sabiedriskā medija un jauniešu auditorijas vajadzībām;
 • Satura ražošana, saistīta satura izstrāde un realizācija atbilstoši LTV mērķiem, vērtībām, satura prioritātēm un auditorijas vajadzībām;
 • Skaidra vīzija un mērķu izveide plānotā satura īstenošanai;
 • Iesaiste darbā ar dažādām ražošanas un satura komandām;
 • Analizēt publicēto saturu un operatīvi iesaistīties tā uzlabošanā gan projekta gaitā, gan pēc tam;
 • Satura plāna uzraudzīšana atbilstoši laika grafikam, nospraustajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī auditorijas paradumiem un tendencēm.

Prasības: 

 • Zināšanas un interese par tendencēm un aktualitātēm digitālā un multimediju satura jautājumos Latvijā un pasaulē;
 • Sociālo tīklu un aktualitāšu pārzināšana;
 • Spēja radīt idejas, tās izstrādāt un aizstāvēt;
 • Interese par jauniešu auditoriju un tās paradumiem;
 • Iemaņas filmēšanā, montāžā, audio vizuālā materiāla apstrādē;
 • Spēja strādāt komandā, kā arī organizēt savu laiku un darbus vienatnē;
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas.

Piedāvājam:  

 • Elastīgu darba grafiku;
 • Sociālās garantijas;
 • Atalgojumu 1000-1200 EUR (Bruto).

CV un pieteikumu sūtiet uz: cv@ltv.lv līdz 25.09.2021.


LTV aicina darbā:
 

TV komunikāciju inženieri

Galvenie pienākumi:

 • Piedalīties aparatūras izvēršanā un savākšanā, papildus aparatūras pieslēgšanā un sagatavošanā darbam televīzijas translāciju vietās;
 • Nodrošināt televīzijas, audio, IT  tehnikas pilnvērtīgu izmantošanu;
 • Veikt tehnikas profilaktisko apkopi, parametru mērījumus, regulēšanu un remontus saskaņā ar aparatūras ražotāja servisa instrukcijām.

Prasības: 

 • Augstākā vai vidējā speciālā izglītība IT, elektronikā vai citā atbilstošā jomā;
 • Spēja reaģēt nestandarta situācijās;
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un  uzņemties atbildību;
 • Spēja risināt problēmas un sniegt savas rekomendācijas darba uzlabošanai un attīstībai;
 • Labas komunikācijas prasmes;
 • Spēja organizēt savu darbu, pašiniciatīva un augsta atbildības sajūta;
 • Labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
 • Iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā.

Piedāvājam:  

 • Darbu draudzīgā un atbilstoši kvalificētā kolektīvā;
 • Apmācības profesionālo zināšanu celšanai;
 • Dinamisku un interesantu ikdienu;
 • Pilnas slodzes darba laiks pēc slīdošā grafika saskaņā ar ražošanas nepieciešamību;
 • Atalgojumu - stundas likmi no 7 EUR (bruto).

CV un pieteikuma vēstuli sūtiet uz cv@ltv.lv līdz 25.09.2021.


LTV aicina darbā:
 

Kultūras sociālo kontu un digitālā satura redaktoru

Galvenie pienākumi:

 • Ideju radīšana un attīstīšana atbilstoši sabiedriskā medija digitālajai stratēģijai;
 • Sociālo kontu pārraudzība un satura plānošana, ražošana atbilstoši LTV mērķiem, vērtībām, satura prioritātēm un auditorijas vajadzībām;
 • Satura plāna īstenošana atbilstoši laika grafikam, nospraustajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī auditorijas paradumiem un tendencēm;
 • Sadarbība ar LTV raidījumu veidotājiem un citām LTV nodaļām;
 • Radītā satura analīze un izvērtēšana.

Prasības: 

 • Interese un zināšanas par tendencēm un aktualitātēm digitālā un multimediju satura jautājumos Latvijā un pasaulē;
 • Spēja radīt idejas, tās izstrādāt un aizstāvēt;
 • Spēja brīvi strādāt dažādos sociālajos tīklos un digitālajās platformās;
 • Iemaņas filmēšanā, montāžā, audiovizuālā materiāla apstrādē;
 • Spēja strādāt komandā, kā arī organizēt savu laiku un darbus vienatnē;
 • Ļoti labas latviešu valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • Elastīgu darba grafiku;
 • Sociālās garantijas;
 • Atalgojumu 1200 EUR (bruto).

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz cv@ltv.lv līdz 08.10.2021


Izsludinām atklātu konkursu uz: 


LTV Galvenā redaktora amatu

Pienākumi:

 • Dalība Latvijas Televīzijas vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē.
 • Latvijas Televīzijas darba organizēšana atbilstoši apstiprinātajai vidēja termiņa darbības stratēģijai.
 • Dalība Latvijas Televīzijas attīstības virzienu un mērķu noteikšanā.
 • Latvijas Televīzijas Satura attīstības virzienu un mērķu noteikšana.
 • Latvijas Televīzijas pārstāvība un sadarbība ar valsts iestādēm, citiem uzņēmumiem un organizācijām.
 • Piedalīšanās jaunu, inovatīvu projektu ideju izstrādē un izvērtēšanā, kā arī stratēģiskajos projektos, kas skarorganizācijas vadību kopumā.
 • Galvenā redaktora atbildībā esošās sfēras darbības rādītāju efektivitātes uzraudzība.
 • Sabiedriskā pasūtījuma uzdevumu un mērķa rādītāju izpildes uzraudzība.
 • Dalība satura personāla vadībā.
 • Dalība budžeta izveidē.
 • Dalība Latvijas Televīzijas organizācijas struktūras izstrādē.

Atbildība:

 • Atbildēt par sabiedriskā pasūtījuma mērķu sasniegšanu.
 • Latvijas Televīzijas misijas un vīzijas formulēšana, attīstības stratēģijas izstrāde, darbības stratēģisko, taktisko un operatīvo mērķu un pamatvirzienu definēšana atbilstoši sabiedriskajam pasūtījumam un sabiedrības interesēm.
 • Sabiedriskā pasūtījuma izpildes kvalitātes kontroles un sabiedriskā labuma novērtējuma sistēmas pārraudzīšana.
 • Mediju nozares attīstības tendenču un konkurences situācijas analīze un novērtēšana, ārējās un iekšējās vides faktoru un to ietekmes uz Latvijas Televīzijas darbību novērtēšana, Latvijas Televīzijas attīstības iespēju  identificēšana, stratēģisko pārmaiņu projektu izstrādāšana un vadīšana.
 • Satura budžeta apstiprināšana, mērķu un plānu korekciju nepieciešamības identificēšana.
 • Galvenā redaktora atbildībā esošo Latvijas Televīzijas darbības vispārējo funkcionālo jomu vadīšana (sabiedriskā pasūtījuma izpildes kvalitātes vadība, sabiedriskā labuma novērtējuma sistēma, satura personāla politikas 
  veidošana).
 • Sasniedzamo mērķu un uzdevumu komunikācija darbiniekiem, darbinieku motivēšana.
 • Galvenā redaktora atbildībā esošo Latvijas Televīzijas darbības un mērķu īstenošanas gaitas analīze un novērtēšana, mērķu izpildes kontrole, lēmumu pieņemšana par operatīvās un stratēģiskās darbības optimizēšanu.

Prasības:

Nevainojama reputācija
Augstākā izglītība
Vismaz 5 (piecus) gadus ilga profesionālā pieredze masu informācijas līdzekļu jomā. 

Kompetences

 • spēja noteikt mērķus un plānot darbu;
 • pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • izpratne par sabiedrisko mediju darbību, to lomu demokrātiskā sabiedrībā un to darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • spēja nodrošināt sabiedriskā mediju redakcionālo neatkarību;
 • spēja nodrošināt sabiedriskā medija politisko neitralitāti;
 • komunikācijas prasmes, tostarp publiskās komunikācijas prasmes – komunikācija ar medijiem, publiskā uzstāšanās, kā arī prasmes iekšējā uzņēmuma komunikācijā;
 • atbildības sajūta, precizitāte.

Piedāvājam:

Darbu sabiedriskajā medijā ar bagātīgu vēsturi, radošiem kolēģiem un skaidrām vērtībām. 
Mēneša atalgojums – 4650 EUR (pirms nodokļu nomaksas). 

Informācija par pieteikšanos un nepieciešamajiem dokumentiem pieejama mājaslapā https://fontes.lv/cv-forma/. Tiks  izskatīti Fontes CV formā aizpildītie pieteikumi latviešu valodā, kas iesūtīti uz e-pastuinese.kamarute@fontes.lv ar norādi „LTV Galvenais redaktors” līdz 2021. gada 30. septembrim (ieskaitot). Vairāk informāciju un konkursa nolikumu atradīsiet šeit.


LTV aicina darbā:
 

Juristu/-i

Galvenie pienākumi:

 • Publisko iepirkumu organizēšana un iepirkumu dokumentācijas sagatavošana;
 • Darbs iepirkumu komisijas sastāvā (tajā skaitā, iepirkumu komisijas sekretāra pienākumi);
 • Iepirkumu līgumu sagatavošana un noslēgto līgumu izpildes kontrole;
 • Dažādu normatīvo aktu sagatavošana;
 • LTV interešu pārstāvēšana tiesās, valsts pārvaldes un citās iestādēs, organizācijās, sabiedrībās;
 • Sadarbība ar struktūrvienībām iepirkumu organizēšanā;
 • Darbinieku konsultēšana iepirkumu un citos juridiskajos jautājumos;

Prasības: 

 • Augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • 2-3 gadu pieredze jurista amatā un publisko iepirkumu jomā;
 • Izpratne par publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;
 • Zināšanas civiltiesībās, autortiesībās, komerctiesībās un administratīvajās tiesībās, kā arī zināšanas civilprocesā un administratīvajā procesā.
 • Precizitāte, labas saskarsmes un komunikācijas spējas;
 • Prasme strādāt ar Microsoft Office programmām, biroja tehniku;
 • Latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • Dinamisku un izaicinājumiem pilnu darbu mediju uzņēmumā;
 • Sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • Atalgojumu 1400 EUR (Bruto)

CV un pieteikumu sūtiet uz: cv@ltv.lv līdz 30.09.2021.


LTV izsludina konkursu un aicina darbā
 

Multimediju tehnoloģiju tehnisko speciālistu/režisoru (-i)

Galvenie pienākumi:

 • Ienākošo un izejošo signālu kontrole un vadība;
 • Multimediju audiovizuālo materiālu translācijas nodrošināšana;
 • Video un audio materiālu sagatavošana;
 • Playlist apkalpošana;
 • Video mediju serveru apkalpošana un konfigurācija;
 • Komutācijas izveide un plānošana;
 • Video ekrānu, projektoru, projekcijas ekrānu uzstādīšana un apkalpošana.

Nepieciešamās prasmes:

 • Prasme un pieredze veidot saturam nepieciešamās video grafikas, demonstrējot tās tiešraides un ieraksta laikā , kā arī nodrošināt video ekrānu vizualizāciju;
 • Pieredze darbā ar Adobe grupas un V-mix programmatūru;
 • Plašas tehniskās kompetences - studiju uzbūves, komutācijas ķēžu, signālu pārzināšana, teicama orientēšanās IT sfērā -  datortīkli, darbstacijas, kā arī  video un audio signālu strīmošanas principu pārzināšana;
 • NDI tehnoloģijas pārzināšana;
 • Spēja ātri komunicēt, reaģēt, saglabāt mieru nestandarta situācijās;
 • Prasme pozitīvi un sadarbībā ar kolēģiem risināt problēmas.

Piedāvājam:

 • Dinamisku un izaicinājumiem pilnu darbu mediju uzņēmumā;
 • Radošu un talantīgu darba kolektīvu;
 • Izaugsmes iespējas;
 • Sociālās garantijas;
 • Maiņu darbu;
 • Bruto algas stundu likmi 7 - 15 EUR.

CV un pieteikumu sūtiet uz cv@ltv.lv līdz 04.10.2021.


LTV aicina darbā:
 

Televīzijas operatoru

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt LTV raidījumu ierakstus un translācijas ar vizuālo materiālu.

Prasības: 

 • Pieredze darbā ar ENG tipa kamerām (SONY PXW-X400 un Canon C100);
 • Iemaņas montāžā un audiovizuālā materiāla apstrādē;
 • Vēlamas iemaņas darbā ar operatoru palīgtehniku, ieskaitot kameru krānus un sliedes;
 • Vēlama iepriekšēja darba pieredze televīzijā;
 • Spēja strādāt komandā;
 • Ļoti labas latviešu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • Elastīgu darba grafiku;
 • Sociālās garantijas;

Bruto algas stundu likmi 7.00 -14.50 EUR

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz cv@ltv.lv līdz 20.10.2021.


LTV aicina darbā:
 

Sociālo tīklu redaktoru darbam mulitimediju platformā mazākumtautību iedzīvotājiem Rus.Lsm

Galvenie pienākumi:

 • Pārvaldīt un veidot saturu LTV sociālajiem medijiem krievu valodā;
 • Analizēt sociālo tīklu (Facebook, Instagram, Youtube) kontu datus un veikt nepieciešamos uzlabojumus;
 • Komunicēt ar mērķauditoriju sociālajos medijos;
 • Sekot līdzi interneta projektu formātu attīstības tendencēm pasaulē, sniegt priekšlikumus to ieviešanai.

Prasības: 

 • Vēlama augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība komunikācijā vai pietuvinātās jomās;
 • Vēlama pieredze žurnālistikā;
 • Zināšanas vai pieredze sociālo mediju attīstībā;
 • Teicamas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
 • Pieredze tekstu rakstīšanā krievu valodā;
 • Pamatzināšanas montāžas programmu lietošanā;
 • Labas prasmes attēlu un video apstrādes programmu izmantošanā;
 • Spēja stratēģiski plānot un patstāvīgi realizēt sociālo mediju aktivitātes;
 • Vēlme mācīties un attīstīt savas zināšanas;
 • Labas komunikācijas prasmes, augsta stresa noturība, precizitāte un spēja ātri un kvalitatīvi strādāt.

Piedāvājam:

 • Draudzīgu kolektīvu; 
 • Sociālās garantijas; 
 • Iespējas mācīties un papildināt savas zināšanas;
 • Atalgojumu no 1200 līdz 1400 EUR (bruto).

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz cv@ltv.lv līdz 05.10.2021.