Atlases kārtības nolikums par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu 2023. gadā


Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskais labums. 2023. gada iedzīvotāju aptaujas rezultāti

Latvijas sabiedrisko mediju sabiedriskais labums. 2022. gada iedzīvotāju aptaujas rezultāti


Sabiedrisko mediju redakcionālās vadlīnijas

Sabiedrisko mediju kara un konfliktu žurnālistikas vadlīnijas 2022

Tiesibsardzes atbildes uz žurnālistu jautājumiem

LTV Rīcības un ētikas kodekss

Ētikas komisijas nolikums

Redakcionālās padomes nolikums

LTV satura profesionālās uzraudzības sistēma


Kritēriji sadarbībai ar sankcionētām personām

LTV vadlīnijas sadarbībai ar trešajām personām satura veidošanā un reklāmas pakalpojumu sniegšanā


Satura nodošana bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem

SEPLP vēstule “Par kritēriju projektu”

SEPLP lēmums “Kritēriji VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio" veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanai bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem"

Par pārrakstīšanās kļūdu labošanu "Kritēriji VSIA "Latvijas Televīzija" un VSIA "Latvijas Radio" veidoto un pārraidīto ziņu un informatīvi analītisko raidījumu nodošanai bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem" 


Lēmums par Grozījumiem Lēmumā par satura nodošanas kritērijiem

Kritēriji sabiedrisko mediju satura nodošanai citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem

Par grozījumu apstiprināšanu satura nodošanas kritērijos