Ētikas komisijas lēmums 1. 02.02.2022.

Ētikas komisijas lēmums 2. 29.03.2022.

Ētikas komisijas lēmums 3. 08.04.2022.

Ētikas komisijas lēmums 4. 26.04.2022.

Ētikas komisijas lēmums 5. 09.05.2022.

Ētikas komisijas lēmums 6. 10.06.2022.

Ētikas komisijas lēmums 7. 20.07.2022.

Ētikas komisijas lēmums 8. 22.08.2022.