Jauns izzinošu raidījumu cikls par senajiem latvju godiem, kas saules kalendārā iezīmē gadalaiku sākšanos: pavasarī tā ir Lielā diena, vasarā – vasaras saulgrieži jeb Jāņi, rudenī – Miķeļi un ziemā – ziemas saulgrieži. 

Gadu griežos šie senie svētki ir apauguši ar kristīgajām tradīcijām, citu tautu rituālajām darbībām un ēdieniem, ko ceļam galdā. Jaunā Florenču-Vīksnu ģimene – Ieva...