Melu laboratorija

 “Melu laboratorija” pēta dažādus Latvijas vēstures procesus un parādības oficiozās vēstures atspoguļojumā un centīsies atklāt sabiedrības maldināšanas principus un mehānismus. Raidījuma uzmanības centrā ir pats vēstures jēdziens — centieni izprast, vai tā ir zinātne vai tomēr — politika. Latvijā katra valdošā vara to traktējusi dažādi, taču patiesība vienmēr bijusi viena...