Latvijas Televīzijas atbilde uz SIA "Hannu Pro" valdes priekšsēdētāja Kalvja Baumaņa publisko vēstuli

Latvijas Televīzijas atbilde uz SIA "Hannu Pro" valdes priekšsēdētāja Kalvja Baumaņa publisko vēstuli

Latvijas Televīzija (LTV) savā darbībā ievēro vislielāko atbildību un rūpību, jo kā sabiedriskais medijs kalpo Latvijas sabiedrības interesēm. 

"Hannu Pro" publisko vēstuli vērtējam kā centienus ietekmēt LTV pieņemtos lēmumus savtīgu mērķu vārdā, nevis kā patiesu interesi par sabiedriskā medija efektīvu darbību un attīstību. Aicinām uzņēmuma valdes priekšsēdētāju Kalvi Baumani ievērot biznesa ētiku un godprātīgi piedalīties LTV izsludinātajās iepirkumu procedūrās.

LTV šobrīd nav izsludinājusi iepirkumu par Pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) iegādi un piegādi. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18. panta 2. punktam LTV pirms iepirkuma sākšanas apzināti ir izmantojusi iespēju rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām. Apspriedē visiem interesentiem ir bijusi iespēja uzdot jautājumus, savukārt turpmākajā procesā – piedalīties plānotajā iepirkumā. 
Pēc apspriedes ar piegādātājiem, kas noslēdzās 8. novembrī, LTV darba grupa vērtē iegūto informāciju, lai konstatētu aktuālo iepirkuma apjomu, papildinātu tehnisko specifikāciju un nolikumu, kā arī pieņemtu lēmumu par iepirkuma izsludināšanas datumu. LTV tehniskās specifikācijas aktualizēšanu uzticēja ārpakalpojuma sniedzējam, pēc apspriedes procesa noslēgšanas piesaistot LTV tehniskos speciālistus turpmākajai tehniskās specifikācijas precizēšanai.   

LTV stratēģiski attīsta iepirkumu nodrošināšanas kapacitāti uzņēmumā. Patiesībai neatbilst vēstulē paustais, ka Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) apturējis vairākus LTV sagatavotos tehnoloģiju iepirkumus. 2022. un 2023. gadā IUB ir uzdevis pārtraukt tikai vienu LTV izsludināto procedūru – konkursa dialogu. Šobrīd par konkrēto tehnoloģisko risinājumu iepirkšanu ir izsludināts atklāts konkurss.

Nav nekāda pamata uzskatīt, ka LTV vēlas iegādāties novecojušus tehnoloģiskos risinājumus. LTV ir svarīgi, lai jaunajām tehnoloģijām ir saderība ar esošajām iekārtām, lai tās ir stabilas un uzticamas, kā arī lai darbinieki spēj nodrošināt to darbības nepārtrauktību. Jebkura tehnoloģiska jauninājuma ieviešanu LTV speciālisti vērtē kopējās infrastruktūras kontekstā, jo jānodrošina iekārtu savienojamība, neradot pārtraukumus satura ražošanas procesā. LTV ņem vērā arī pragmatiskus apsvērumus par papildu izmaksām iepirkto tehnoloģiju ieviešanas un uzturēšanas procesā.

Apstiprinām, ka "Hannu Pro" valdes priekšsēdētājs Kalvis Baumanis ir vairākkārt uzstājīgi vēstuļu formā vērsies pie LTV valdes priekšsēdētāja Ivara Priedes, taču atbildes nav saņēmis. Konkrētā uzņēmuma vadītājam būtu jāņem vērā, ka Ivars Priede ir LTV Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, kurš atbilstoši Publisko iepirkumu likumam nav tiesīgs iesaistīties saziņā ar iepirkumu procedūru pretendentiem. Diemžēl esam konstatējuši, ka Kalvis Baumanis arī citos veidos ir mēģinājis ietekmēt iepirkumu procedūru norisi, tāpēc LTV jau iepriekš ir vērsusies pie uzņēmēja ar lūgumu skaidrot konstatēto darbību apstākļus.