SEPLP izsludina atklātu konkursu uz sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda amata vietu

SEPLP izsludina atklātu konkursu uz sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda amata vietu

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) izsludina atklātu konkursu uz sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda amata vietu.

Konkursam aicināti pieteikties kandidāti, kuri izprot sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu misiju, mērķus un uzdevumus, spēj veicināt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu neatkarību, atbildīgumu sabiedrības priekšā, kā arī veicināt to kvalitatīvu darbību.

Kandidātiem izvirzītās prasības:
- nevainojama reputācija; 
- augstākā izglītība;
- vismaz 5 (piecus) gadus ilga profesionālā pieredze masu informācijas līdzekļu jomā vai vismaz 5 (piecus) gadus ilga akadēmiskā darba pieredze atbilstošā nozarē;
- izpratne par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu stratēģisko mērķi, darbības pamatprincipiem, lomu demokrātiskā sabiedrībā un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
- kompetence mediju ētikas un redakcionālā darba jomā;
- spēja noteikt mērķus un plānot darbu;
- spēja pieņemt lēmumus, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
- komunikācijas prasmes, tajā skaitā publiskās komunikācijas prasmes – komunikācija ar medijiem, publiskā uzstāšanās, kā arī prasmes iekšējā organizācijas komunikācijā;
- spēja veidot konstruktīvas attiecības darba vidē;
- atbildības sajūta, precizitāte.

Kandidātiem ir jāapliecina atbilstība Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma (SEPLPL) 20. panta ceturtajā un 5. panta sestajā daļā izvirzītajām prasībām (apliecinājuma paraugs sludinājuma pielikumā).  

Piedaloties konkursā, kandidātiem jāsniedz šādi dokumenti:
- Parakstīts pieteikums konkursam brīvā formā, apliecinot piedalīšanos;
- Parakstīts dzīvesgājums (Curriculum Vitae (Europass CV standartā), kurā ietverta informācija par izglītību, darba pieredzi, valodas prasmēm, kontaktinformācija (tālr. numurs, e-pasta adrese), kā arī cita informācija pēc kandidāta ieskatiem;
- Personīgās motivācijas vēstule (ne vairāk kā 3 (trīs) A4 lpp.), ietverot redzējumu par mediju ētikas problēmām Latvijā un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbu, kā arī vīziju par ombuda veicamajiem darbiem un tās realizāciju;
- Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija 1 eksemplārā vai dokumenta kopija par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs.
- Parakstīts apliecinājums par atbilstību SEPLPL 20. panta ceturtajā daļā un 5. panta sestajā daļā noteiktajām prasībām, stājoties Ombuda amatā (apliecinājuma paraugs sludinājuma pielikumā). 

Dokumentus dalībai jāsniedz, sūtot elektroniski  – ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz e-pasta adresi konkursi@seplp.lv līdz 2024. gada 10. jūnija plkst. 17:00 vai nogādājot SEPLP klātienē (adresē: Rīgā, Meistaru ielā 10 - 502, LV-1050) slēgtā aploksnē, uz tās norādot "Pieteikums uz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsludināto konkursu uz sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda amatu" līdz 2024. gada 10. jūnija plkst. 17:00. 
Kontaktpersona: SEPLP Sekretariāta vadītāja Aija Krolle, tālr. 29465223.

Piedāvājam:
- sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda mēnešalga – 3352 euro apmērā pirms nodokļu nomaksas. Mēnešalga tiek noteikta saskaņā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.3 pantā paredzēto;
- sociālās garantijas, apdrošināšanas polisi;
- darba vietu Rīgas centrā;
- elastīgu darba laiku, kā arī iespēju strādāt attālināti. 

Amata kandidātu atlasi rīko SEPLP izveidota konkursa komisija šādā sastāvā: SEPLP priekšsēdētājs Jānis Siksnis, SEPLP loceklis Jānis Eglītis, SEPLP locekle Sanita Upleja-Jegermane un komisijā, kā pieaicināts sabiedrības interešu pārstāvis – novērotājs ar padomdevēja tiesībām, ir uzaicināta un piedalās arī Latvijas Mediju ētikas padomes locekle Skaidrīte Lasmane. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic un datu pārzinis ir SEPLP.

SEPLP konkursa publikācija (ar apliecinājuma veidlapu)